Těžba uhlí, lignitu a rašeliny - Jihomoravský kraj